Aanvraag om omgevingsvergunning Puntbeekweg 3, 7588 PJ Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7588PJ 3
Publicatiedatum
14-08-2019
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Puntbeekweg 3, 7588 PJ Beuningen

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Kappen van een eikenboom op het perceel Puntbeekweg 3, 7588 PJ Beuningen.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.