Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Verleende vergunning APV en bijzondere wetten in het centrum van Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581AG 1
Publicatiedatum
05-11-2019
Einddatum
17-12-2019
Kaart behorende bij: Verleende vergunning APV en bijzondere wetten in het centrum van Losser

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
 

Beschrijving

Carnavalsvereniging De Martinikerlkes voor het houden van de Sint Maartenoptocht op zaterdag 9 november 2019 van 14:00 uur tot 15:30 uur in het centrum van Losser.¹
Datum bekendmaking 5 november 2019.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.