Verleende vergunning APV en bijzondere wetten aan de Hoofdstraat in Overdinkel

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7586CW 32
Publicatiedatum
06-11-2019
Einddatum
18-12-2019
Kaart behorende bij: Verleende vergunning APV en bijzondere wetten aan de Hoofdstraat in Overdinkel

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
 

Beschrijving

St. Nicolaas comité, Ververstraat 32, 7586 CW Overdinkel om vergunning voor het houden de Sinterklaasintocht op zondag 17 november 2019 van 14:45 uur tot 16:00 uur aan de Hoofdstraat in Overdinkel. ¹
Datum bekendmaking: 6 november 2019.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.