Melding aanleggen gesloten bodem-energiesysteem Hogeboekelweg 83, 7582 PP Losser

Type bekendmaking
bodembeschermingsvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7582PP 83
Publicatiedatum
13-11-2019
Kaart behorende bij: Melding aanleggen gesloten bodem-energiesysteem Hogeboekelweg 83, 7582 PP Losser

In het kader van het besluit lozen buiten inrichtingen is er een melding ontvangen van:
 

Beschrijving

Het aanleggen van een gesloten bodem-energiesysteem op het perceel Hogeboekelweg 83, 7582 PP Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende melding staat geen bezwaar of beroep open.