Aanvraag om omgevingsvergunning Pastoor van Laakstraat 55, 7586 CB Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586CB 55
Publicatiedatum
13-11-2019
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Pastoor van Laakstraat 55, 7586 CB Overdinkel

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het bouwen van een bijgebouw op het perceel Pastoor van Laakstraat 55, 7586 CB Overdinkel.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.