verkeersmaatregel Nilantspad Losser

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
14-02-2019
Einddatum
28-03-2019
Kaart behorende bij: verkeersmaatregel Nilantspad Losser

verkeersmaatregel

Beschrijving

Het college van burgemeester en wethouders van Losser heeft besloten om:

  • Aan beide zijden van het Nilantspad een parkeerverbod in te stellen;
  • Twee parkeerplaatsen in het Nilantspad aan te wijzen als algemene gehandicaptenparkeerplaats.

Tot dit besluit is gekomen om de doorgang voor hulpdiensten te waarborgen en te voorzien in parkeerplaatsen voor gehandicapten.   

 

Het besluit, inclusief een bijbehorende tekening, ligt met ingang van 14 februari 2019 voor een periode van zes weken ter inzage bij de publieksbalie van de gemeente Losser in het Kultuurhus ’t Lossers hoes te Losser.

Inzage is mogelijk op de volgende dagen en tijden:

  • Maandag tot en met woensdag, vanaf 08:30 uur tot 17:00 uur;
  • Donderdag, vanaf 08:30 uur tot 18:00 uur;
  • Vrijdag, vanaf 08:30 uur tot 17:00 uur.

 

Als u het niet eens bent met deze beslissing dan kunt u daartegen bezwaar maken binnen zes weken na de dag van bekendmaking. Als de bekendmaking geldt de datum van verzending/bekendmaking van de beslissing. U kunt het bezwaarschrift richten aan burgemeester en wethouders van Losser, postbus 90,

(7580 AB) Losser.

Procedure

standaard procedure