Verleende vergunning APV en bijzondere wetten in het centrum van Losser (carnaval)

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
01-02-2019
Einddatum
15-03-2019
Kaart behorende bij: Verleende vergunning APV en bijzondere wetten in het centrum van Losser (carnaval)

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
 

Beschrijving

Stichting Carnaval Losser, de heer H.G. Poorthuis, Brinkstraat 38, 7581 GD in Losser  voor het houden van de carnavalsfeesten in het centrum van Losser van vrijdag 1 maart 2019 tot en met dinsdag 5 maart 2019.
Datum bekendmaking 1 februari 2019
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.