Tijdelijke verkeersmaatregelen in het centrum van Losser tijdens de carnaval

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
13-02-2019
Einddatum
27-03-2019
Kaart behorende bij: Tijdelijke verkeersmaatregelen in het centrum van Losser tijdens de carnaval

Tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met het houden van de carnavalsoptochten op zaterdag 2 maart 2019 en dinsdag 5 maart 2019 en de te houden kermis vanaf zaterdag 
2 maart 2019 tot en met dinsdag 5 maart 2019 in het centrum van Losser, in beide richtingen gesloten te verklaren voor alle verkeer:   

Beschrijving

•    op zaterdag 2 maart 2019, tijdens de optocht van 13:00 uur tot 17:00 uur: 
-    Allemansweg; 
-    Enschedesestraat, vanaf Ds. Froenplein tot aan Pastoor Schaafsplein; 
-    Diepenbrocklaan, vanaf Enschedesestraat tot aan Jan Jansstraat; 
-    Vlasakker; 
-    Muchteweg; 
-    Raadhuisstraat; 
-    St. Maartenstraat; 
-    Bernard Leurinkstraat, vanaf Sint Maartenstraat tot aan Gronausestraat; 
-    Gronausestraat, vanaf Bernard Leurinkstraat tot aan Pastoor Schaafsplein; 
-    Oldenzaalsestraat, vanaf Pastoor Schaafsplein tot aan Tulpstraat; 
-    Tulpstraat; 
-    Lutterstraat, vanaf Tulpstraat tot aan Hannekerveldweg; 
-    Hannekerveldweg, vanaf Lutterstraat tot aan Molenstraat; 
-    Molenstraat; 
-    Sportlaan, vanaf Molenstraat tot aan Bernard Leurinkstraat; 
-    Bernard Leurinkstraat, vanaf Sportlaan tot aan Brinkstraat; 
-    Brinkstraat; 
-    Gronausestraat, vanaf Langenkamp tot aan Raadhuisstraat; 
-    Langenkamp;
•    op dinsdag 5 maart 2019, tijdens de optocht van 13:30 uur tot 17:00 uur: 
-    Diepenbrocklaan, vanaf Enschedesestraat tot aan Vlasakker; 
-    Vlasakker; 
-    Muchteweg; 
-    Raadhuisstraat; 
-    Sint Maartenstraat; 
-    B. Leurinkstraat, vanaf Sint. Maartenstraat tot aan Gronausestraat; 
-    Gronausestraat, vanaf Bernard Leurinkstraat tot aan Pastoor Schaafsplein; 
-    Lutterstraat, vanaf Pastoor Schaafsplein tot aan Hannekerveldweg; 
-    Hannekerveldweg, vanaf Lutterstraat tot aan Molenstraat; 
-    Molenstraat; 
-    Sportlaan, vanaf Molenstraat tot aan Bernard Leurinkstraat; 
-    Bernard Leurinkstraat, vanaf Sportlaan tot aan Brinkstraat; 
-    Brinkstraat;
•    op zaterdag 2 maart 2019, van 12:00 uur tot 01:00 uur; 
op zondag 3 maart 2019, van 18:00 uur tot 01:00 uur; 
op maandag 4 maart 2019, van 19:00 uur tot 01:00 uur; 
op dinsdag 5 maart 2019, van 09:00 uur tot 24:00 uur; 
(alle dagen en tijden in verband met festiviteiten in de feesttent, waarbij 
aanwonende en fietsers worden uitgezonderd): 
 -   Raadhuisstraat, vanaf Kerkstraat tot aan Teylerstraat; 
 -   Teylerstraat, vanaf Brinkstraat tot aan Raadhuisstraat; 
 -   Kerkstraat, vanaf Brinkstraat tot aan Raadhuisstraat; 
         -   Roberinkstraat;
•    vanaf maandag 25 februari 2019 (vanaf 07:00 uur) tot en met woensdag 6   
      maart 2019 (tot 17:00 uur): 
-   Raadhuisplein en Teylerstraat in verband met plaatsen, het gebruik en het 
    opbreken van de feesttent; 
•    vanaf zaterdag 2 maart 2019 (11:00 uur) tot en met dinsdag 5 maart 2019 
      (24:00 uur), met uitzondering van aanwonende en fietsers: 
      -   Kerkstraat, vanaf Sint Maartenstraat tot aan Raadhuisstraat, in verband met            de kermis;
-   Martinusplein en betreffende het parkeerterrein, dit onder andere in verband 
   met het inrichten van taxistandplaatsen ter hoogte van Martinusplein nr. 8 en 
   het waarborgen van de aan- en afrijroute van de taxi’s; 
•    het eenrichtingsverkeer in de Kerkstraat, vanaf zaterdag 2 maart 2019 tot en   
      met dinsdag 5 maart 2019, om te zetten. De rijrichting zal zijn vanaf   
      Raadhuisstraat  richting Brinkstraat;
•    het eenrichtingsverkeer in de Brinkstraat, tussen Teylerstraat en Bernard 
      Leurinkstraat, vanaf woensdag 27 februari 2019 (vanaf 08:00 uur) tot en met 
      woensdag 6 maart 2019 (tot 17:00 uur), om te zetten. De rijrichting zal zijn vanaf 
                  Teylerstraat richting Bernard Leurinkstraat.
Datum bekendmaking: 13 februari 2019.
 

Procedure

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.