Aanvraag om omgevingsvergunning Koppelboerweg 9, 7587 NV de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
13-02-2019
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Koppelboerweg 9, 7587 NV de Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een bijgebouw op het perceel Koppelboerweg 9, 7587 NV de Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.