Aanvraag om omgevingsvergunning Goormatenweg 6, 7586 RW Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
13-02-2019
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Goormatenweg 6, 7586 RW Overdinkel

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Wijzigen van een reeds verleende bouwvergunning voor het veranderen van de ligging op het perceel Goormatenweg 6, 7586 RW Overdinkel.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.