Ontheffing verleend op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet Vlasakker 1, 7582 AS Losser

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7582AS 1
Publicatiedatum
29-05-2019
Einddatum
10-07-2019
Kaart behorende bij: Ontheffing verleend op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet Vlasakker 1, 7582 AS Losser

Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend aan:
 

Beschrijving

De heer P. Naafs, Sint Maartenstraat 57, 7581 AK Losser voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens het VV Annie Toernooi oude Tarveld, Vlasakker 1, 7582 AS Losser op de volgende dagen en tijden:
o    vrijdag 28 juni van 20:00 uur tot 01:00 uur;
o    zaterdag 29 juni 2019 van 12:00 uur tot 20:00 uur. 
Datum bekendmaking: 29 mei 2019.
 

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten een de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.