Onherroepelijk bestemmingsplan “Kerkstraat 30, Losser”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581AB 30
Publicatiedatum
12-06-2019
Kaart behorende bij: Onherroepelijk bestemmingsplan “Kerkstraat 30, Losser”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken bekend dat het volgende bestemmingsplan onherroepelijk is geworden:

  • Kerkstraat 30, Losser (NL.IMRO.0168.01BPPH28305-0401)

Beschrijving

Het bestemmingsplan “Kerkstraat 30, Losser” is door de gemeenteraad op 9 april 2019 ongewijzigd vastgesteld. Tegen het besluit van de gemeenteraad is geen beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit houdt in dat het bestemmingsplan met ingang van donderdag 30 mei 2019 onherroepelijk is geworden.

Het bestemmingsplan “Kerkstraat 30, Losser” gaat uit van de realisatie van maximaal dertien appartementen.  

Procedure

Het bestemmingsplan kanook  worden ingezien op de www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Losser, 12 juni 2019

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de burgemeester, ir. C.A.M. Kroon

De secretaris, drs. J. van Dam,

 

 

Bijlagen