Kennisgeving mobiel puinbreken Gildehauserweg 18, 7581 PG Losser

Type bekendmaking
geluidvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7581PG 18
Publicatiedatum
12-06-2019
Kaart behorende bij: Kennisgeving mobiel puinbreken Gildehauserweg 18, 7581 PG Losser

Bij de gemeente Losser is een kennisgeving krachtens artikel 4 van het Besluit mobiele puinbrekers ten behoeve van de voorgenomen inzet van een mobiele puinbreker ingediend door:
 

Beschrijving

- Oude Nijeweeme B.V., Witteweg 10b, 7679 VV Langeveen
Locatie waar de mobiele puinbreker wordt ingezet: Gildehauserweg 18, 7581 PG Losser
Verwachte begindatum: 18 juni 2019.
Verwachte hoeveelheid: 2000 ton.
Aard bouw- en sloopafval: menggranulaat
Geluid (bronvermogen): 111
Aantal dagen dat de installatie wordt ingezet: 5 dagen.

 

Procedure

Het is niet mogelijk tegen deze kennisgeving bezwaar in te dienen. Het gaat uitsluitend om de melding van het werk. Voor meer informatie kunt u bellen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoon 053-5377391.