Weigeringsesluit omgevingsvergunning op het perceel Dubbelweg 7, 7586 RA Overdinkel, kadastraal bekend LSR00, sectie Q, nummer 1123

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
afgewezen
Locatie (postcode)
  • 7586RA 7
Publicatiedatum
02-09-2019
Einddatum
14-10-2019
Kaart behorende bij: Weigeringsesluit omgevingsvergunning op het perceel Dubbelweg 7, 7586 RA Overdinkel, kadastraal bekend LSR00, sectie Q, nummer 1123

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:
 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te weigeren voor het kappen van een eikenboom op het perceel Dubbelweg 7, 7586 RA Overdinkel, kadastraal bekend LSR00, sectie Q, nummer 1123.
Datum bekendmaking 2 september 2019.
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.