Ontheffing verleend op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet Oldenzaalsestraat 134, 7581 PW Losser

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581PW 134
Publicatiedatum
02-09-2019
Einddatum
14-10-2019
Kaart behorende bij: Ontheffing verleend op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet Oldenzaalsestraat 134, 7581 PW Losser

Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend aan:

 

Beschrijving

De Twentse Zorgcentra, Oldenzaalsestraat 134, 7581 PW Losser, voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens de kermis bij De Losserhof, Oldenzaalsestraat 134, 7581 PW Losser, op woensdag 11 september 2019 van 18:30 uur tot 20:30 uur en op donderdag 12 september 2019 van 10:00 uur tot 16:00 uur. 
Datum bekendmaking 2 september 2019.

 

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten een de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.