Besluit buiten behandeling Bookholtlaan 7, 7581 BB Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
afgewezen
Locatie (postcode)
  • 7581BB 7
Publicatiedatum
04-09-2019
Einddatum
16-10-2019
Kaart behorende bij: Besluit buiten behandeling Bookholtlaan 7, 7581 BB Losser

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de onderstaande aanvraag om omgevingsvergunning niet in behandeling neemt:
 

Beschrijving

Het plaatsen van een overkapping op het perceel Bookholtlaan 7, 7581 BB Losser.
Datum bekendmaking 4 september 2019.
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.