Aanvraag om omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie P, nummer 160, gelegen tussen de Vrijdijk en de Stroothuizerweg in Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser P 160
Publicatiedatum
11-09-2019

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Verwijderen van een houtwal op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie P, nummer 160, gelegen tussen de Vrijdijk en de Stroothuizerweg in Beuningen.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.