Aanvraag om omgevingsvergunning een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie N, nummer 4511, Gronausestraat in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser N 4511
Publicatiedatum
11-09-2019

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Kappen van drie bomen binnen het centrumplan Losser op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie N, nummer 4511, Gronausestraat in Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.