Aanvraag om omgevingsvergunning Hoofdstraat 272, 7586 BZ Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586BZ 272
Publicatiedatum
11-09-2019
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Hoofdstraat 272, 7586 BZ Overdinkel

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Plaatsen van een dakkapel op de voorgevel van een woning op het perceel Hoofdstraat 272, 7586 BZ Overdinkel.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.