Verleende vergunning APV en bijzondere wetten in Overdinkel

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7586BG 4
Publicatiedatum
02-12-2019
Einddatum
13-01-2020
Kaart behorende bij: Verleende vergunning APV en bijzondere wetten in Overdinkel

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
 

Beschrijving

Stichting Bruisend Overdinkel, Het Witte Zand 67, 7586 GW Overdinkel voor het houden van het evenement Kerstmarkt Overdinkel op zondag 8 december 2019 van 15.00 uur tot 22.00 uur in Overdinkel.
Datum bekendmaking 2 december 2019.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.