Tijdelijke verkeersmaatregelen in Overdinkel

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7586BG 4
Publicatiedatum
26-11-2019
Einddatum
07-01-2020
Kaart behorende bij: Tijdelijke verkeersmaatregelen in Overdinkel

Tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met het organiseren van de:
 

Beschrijving

Kerstmarkt in Overdinkel, zondag 8 december 2019 van 8.00 uur tot 22.00 uur, door plaatsing van verkeersborden model C1 (zijnde gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren en vee), volgens bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, in beide richtingen gesloten te verklaren de volgende weg:
•    Hoofdstraat, ter hoogte van het Trefhuus, gelegen centrumplein te Overdinkel.
Datum bekendmaking: 26 november 2019.
 

Procedure

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.