Aanvraag om omgevingsvergunning de Klomp 2, 7582 HR Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582HR 2
Publicatiedatum
11-12-2019
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning de Klomp 2, 7582 HR Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Plaatsen van een luifel/carport aan de voorzijde van een woning en het aanleggen van een oprit op het perceel de Klomp 2, 7582 HR Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.