Verleende vergunning APV en bijzondere wetten in het centrum van de Lutte

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587AK 4
Publicatiedatum
02-07-2019
Einddatum
13-08-2019
Kaart behorende bij: Verleende vergunning APV en bijzondere wetten in het centrum van de Lutte

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
 

Beschrijving

St. Gemeenschapswerk De Hellehond, R.A. Oude Egbrink voor het houden van het evenement De Hellehondsdagen de Lutte 2019 in het centrum van de Lutte op de volgende dagen en tijden:
-    Vrijdag 5 juli 2019 van 18:00 uur tot 02:00 uur;
-    Zaterdag 6 juli 2019 van 10:00 uur tot 02:00 uur;
-    Zondag 7 juli 2019 van 10:00 uur tot 21:00 uur. 
Datum bekendmaking 2 juli 2019.
 

Procedure

Datum bekendmaking 2 juli 2019.
Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.