Sloopmelding Grote Lutterveldweg 3, 7587 PA de Lutte

Type bekendmaking
sloopvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7587PA 3
Publicatiedatum
10-07-2019
Kaart behorende bij: Sloopmelding Grote Lutterveldweg 3, 7587 PA de Lutte

Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een sloopmelding ingediend voor het:
 

Beschrijving

Verwijderen van asbest uit een bijgebouw en het slopen van twee voormalige varkensstalle met veeschuren op het perceel Grote Lutterveldweg 3, 7587 PA de Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende sloopmelding staat geen bezwaar of beroep open. Derden die het niet eens zijn met de sloop, zullen de gemeente moeten verzoeken om handhavend op te treden. Een dergelijk verzoek zal moeten zijn gebaseerd op de (vermeende) overtredingen van voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.