Kennisgeving mobiel puinbreken Glanestraat 14, 7586 RX Overdinkel

Type bekendmaking
geluidvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7586RX 14
Publicatiedatum
10-07-2019
Kaart behorende bij: Kennisgeving mobiel puinbreken Glanestraat 14, 7586 RX Overdinkel

Bij de gemeente Losser is een kennisgeving krachtens artikel 4 van het Besluit mobiele puinbrekers ten behoeve van de voorgenomen inzet van een mobiele puinbreker ingediend door:
 

Beschrijving

Oude Nijeweeme, Witteweg 10b, 7679 VV Langeveen.
Locatie waar de mobiele puinbreker wordt ingezet: Glanestraat 14, 7586 RX Overdinkel.
Periode: begindatum 22 juli 2019.
Verwachte hoeveelheid: 500 ton.
Aard bouw- en sloopafval: menggranulaat.
Geluid (bronvermogen): 111 dB(A)
Aantal dagen dat de installatie wordt ingezet: 2 dagen.
 

Procedure

Het is niet mogelijk tegen deze kennisgeving bezwaar in te dienen. Het gaat uitsluitend om de melding van het werk. Voor meer informatie kunt u bellen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoon 053-5377391.