Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten Lutterzandweg 15, 7587 LH de Lutte

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587LH 15
Publicatiedatum
21-05-2019
Einddatum
02-07-2019
Kaart behorende bij: Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten Lutterzandweg 15, 7587 LH de Lutte

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend:
 

Beschrijving

Voor het houden van het evenement ‘de Landgoed Twente Marathon’ op zaterdag 12 oktober 2019 van 09:00 uur tot en met 20:00 uur. De start en finish bij Erve Beverborg, Lutterzandweg 15, 7587 LH de Lutte.
Datum bekendmaking 21 mei 2019
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.