Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten Gronausestraat 309, 7581 CV Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581CV 309
Publicatiedatum
23-05-2019
Einddatum
04-07-2019
Kaart behorende bij: Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten Gronausestraat 309, 7581 CV Losser

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend:
 

Beschrijving

Voor het houden van het evenement ‘Koetsn Keerls Twenterit’ op zondag 2 juni 2019 van 08:00 uur tot 20:00 uur door de gemeente Losser. De start en finish bij Van Heek Textiles, Gronausestraat 309, 7581 CV Losser.
Datum bekendmaking 23 mei 2019

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.