Stookontheffing Glanerbrugstraat 36, 7582 PL Glane

Type bekendmaking
sloopvergunning
Status
melding
Locatie (perceel)
  • Losser Q 397
Publicatiedatum
21-05-2019
Einddatum
02-07-2019
Kaart behorende bij: Stookontheffing Glanerbrugstraat 36, 7582 PL Glane

Op grond van artikel 10.63, tweede lid van de Wet milieubeheer is ontheffing verleend van het verbod gesteld in artikel 10.2, eerste lid van de Wet milieubeheer.
Voor het verbranden van takken en snoeihout tijdens de stookseizoenen, van 1 november tot en met 30 april in de jaren 2019/2020, 2020/2021 en 2021/2022 voor het volgende perceel:
 

Beschrijving

Glanerbrugstraat 36, 7582 PL Glane, kadastraal bekend onder sectie Q, nummer 397.
Datum bekendmaking 21 mei 2019
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.