Aanvraag om omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend sectie D, nummer 2170 nabij Denekamperstraat 23B, 7588 PV Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser D 2170
Publicatiedatum
29-05-2019

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Aanleggen van drie nieuwe poelen die als voortplantingswater fungeren op het perceel met de kadastrale aanduiding sectie D, nummer 2170 nabij Denekamperstraat 23B, 7588 PV Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.