Aanvraag om omgevingsvergunning Lossers Voetpad 6, 7587 PG de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587PG 6
Publicatiedatum
10-07-2019
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Lossers Voetpad 6, 7587 PG de Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Kappen van 1 populier op het perceel Lossers Voetpad 6, 7587 PG de Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.