Aanvraag om omgevingsvergunning Beatrixstraat 46, 7587 AH de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587AH 46
Publicatiedatum
10-07-2019
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Beatrixstraat 46, 7587 AH de Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Uitbreiden van een woning door de kap aan de achterzijde door te trekken op het perceel Beatrixstraat 46, 7587 AH de Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.