Verleende vergunning APV en bijzondere wetten kruising Mensmanweg/Punthuizerweg in Beuningen

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587PE 42
Publicatiedatum
02-04-2019
Einddatum
14-05-2019
Kaart behorende bij: Verleende vergunning APV en bijzondere wetten kruising Mensmanweg/Punthuizerweg in Beuningen

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:

 

Beschrijving

Rijvereniging en ponyclub Berg en Dalruiters, Postweg 42, 7587 PE de Lutte om vergunning voor het houden van een buitenconcours met paarden en pony’s op het terrein bij de kruising Mensmanweg/Punthuizerweg in Beuningen op:
- Vrijdag 17 mei 2019 van 16:00 uur tot 21:00 uur; 
- Zaterdag 18 mei 2019 van 9:00 uur tot 17:00 uur; 
- Zondag 19 mei 2019 van 9.00 uur tot 17:00 uur. ¹
Datum bekendmaking 2 april 2019.

 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.