Aanvraag om omgevingsvergunning op percelen kadastraal bekend LSR00, sectie G, nummers 2626, 2789 en sectie H, nummers 2510, 2092 en 6979, ten zuiden van de Rijksweg A1

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser G 2626
Publicatiedatum
10-04-2019

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Realiseren en optimaliseren van zes poelen ten zuiden van de Rijksweg A1, op percelen kadastraal bekend LSR00, sectie G, nummers 2626, 2789 en sectie H, nummers 2510, 2092 en 6979. 
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.