Aanvraag om omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie P, nummer 272 nabij het omleidingskanaal aan de Beuningerveldweg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser P 272
Publicatiedatum
10-04-2019

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een pluimveestal op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie P, nummer 272 nabij het omleidingskanaal aan de Beuningerveldweg.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.