Aanvraag om omgevingsvergunning Strootsweg 1, 7586 RR Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586RR 1
Publicatiedatum
04-09-2019
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Strootsweg 1, 7586 RR Overdinkel

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Verbouwen en uitbreiden van een voormalige boerderij op het perceel Strootsweg 1, 7586 RR Overdinkel.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.