Aanvraag om omgevingsvergunning Hoofdstraat 142, 7586 BV Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586BV 142
Publicatiedatum
04-09-2019
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Hoofdstraat 142, 7586 BV Overdinkel

Aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor het:
 

Beschrijving

Vervangen van handelsreclame op het perceel Hoofdstraat 142, 7586 BV Overdinkel.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.