Verleende vergunning APV en bijzondere wetten in de gemeente Losser op de grasstrook aan de achterzijde van de Langenkamp 5 in Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
21-02-2019
Einddatum
04-04-2019
Kaart behorende bij: Verleende vergunning APV en bijzondere wetten in de gemeente Losser op de grasstrook aan de achterzijde van de Langenkamp 5 in Losser

Op grond van artikel 5:17 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
 

Beschrijving

Carnavalsvereniging de Grösmeeierkes, de heer Greftenhuis, voor het innemen van een standplaats voor de verkoop van perkgoed op zaterdag 4 mei 2019 van 09.00 uur tot 16.30 uur op de grasstrook aan de achterzijde van de Langenkamp 5 te Losser. 
Datum bekendmaking: 21 februari 2019.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.