Ontheffing verleend op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet Smuddeweg 3, 7581 PN Losser

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
20-02-2019
Einddatum
03-04-2019
Kaart behorende bij: Ontheffing verleend op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet Smuddeweg 3, 7581 PN Losser

Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend aan:
 

Beschrijving

-    De heer R.G. Hoevers (06-51024002), Hannekerveldweg 49, 7581 BD Losser voor het schenken van zwak alcoholhoudende dranken tijdens de Oldtimershow aan de Smuddeweg 3, 7581 PN te Losser, op de volgende dagen en tijden:
o    Zaterdag 15 juni 2019 van 17.00 uur tot 24.00 uur
o    Zondag 16 juni 2019 van 13.00 uur tot 21.00 uur.
Datum bekendmaking: 20 februari 2019.
 

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten een de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.