Intrekkingsbesluit op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie I, nummers 9135 eb 9136 nabij Kopshofweg in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
afgewezen
Locatie (perceel)
  • Losser I 9135
Publicatiedatum
25-02-2019
Einddatum
08-04-2019

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:
 

Beschrijving

Een verleende omgevingsvergunning voor het kappen van 7 elzen en 1 den op percelen kadastraal bekend LSR00, sectie I, nummers 9135 en 9136 nabij de Kopshofweg in Losser in te trekken.
Datum bekendmaking 25 februari 2019.
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.