Aanvraag om omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie N, nummer 4390 aan de Dr Staringstraat in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser N 4390
Publicatiedatum
06-03-2019

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Verplaatsen van de omheining van de Staringgroeve op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie N, nummer 4390 aan de Dr Staringstraat in Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.