Aanvraag om omgevingsvergunning Schaepmanstraat 1, 7586 EX Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
06-03-2019
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Schaepmanstraat 1, 7586 EX Overdinkel

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Plaatsen van een tuinoverkapping op het perceel Schaepmanstraat 1, 7586 EX Overdinkel.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.