Aanvraag om omgevingsvergunning Glanergrensweg 12, 7585 PG Glane

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7585PG 12
Publicatiedatum
06-03-2019
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Glanergrensweg 12, 7585 PG Glane

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het bouwen van een schuur op het perceel Glanergrensweg 12, 7585 PG Glane.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.