Aanvraag om omgevingsvergunning Dorpstraat 22, 7587 AC de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587AC 22
Publicatiedatum
06-03-2019
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning  Dorpstraat 22, 7587 AC de Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Plaatsen van een dakkapel op het perceel Dorpstraat 22, 7587 AC de Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.