Sloopmelding nabij Beverborgsweg 9B, 7588 PA Beuningen

Type bekendmaking
sloopvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7588PA 9 B
Publicatiedatum
13-03-2019
Kaart behorende bij: Sloopmelding nabij Beverborgsweg 9B, 7588 PA Beuningen

Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een sloopmelding ingediend voor het:
 

Beschrijving

Verwijderen van een asbesthoudend dakbeschot van een gebouw en het slopen van een ander  gebouw op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie A, nummer 3479, nabi Beverborgsweg 9B, 7588 PA Beuningen.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende sloopmelding staat geen bezwaar of beroep open. Derden die het niet eens zijn met de sloop, zullen de gemeente moeten verzoeken om handhavend op te treden. Een dergelijk verzoek zal moeten zijn gebaseerd op de (vermeende) overtredingen van voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.