Aanvraag om omgevingsvergunning Haydnstraat 17, 7582 EZ Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7582EZ 17
Publicatiedatum
13-03-2019
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Haydnstraat 17, 7582 EZ Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een tuinhuis op het perceel Haydnstraat 17, 7582 EZ Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.