Aanvraag om omgevingsvergunning Gronausestraat 240 en 242, 7581 CN Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581CN 242
Publicatiedatum
13-03-2019
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Gronausestraat 240 en 242, 7581 CN Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van twee woningen op de percelen Gronausestraat 240 en 242, 7581 CN Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.