Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Verleende vergunning APV en bijzondere wetten in het centrum van Losser tijdens het Bruegeliaans Festijn

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
08-08-2018
Einddatum
19-09-2018
Kaart behorende bij: Verleende vergunning APV en bijzondere wetten in het centrum van Losser tijdens het Bruegeliaans Festijn

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
 

Beschrijving

Stichting Bruegheliaans Festijn, Hagenvoorde 2, 7581 RJ Losser voor het houden van het Bruegheliaans Festijn in het centrum van Losser op de onderstaande dagen en tijden: 
- donderdag 30 augustus 2018 van 16.00 uur tot 24.00 uur;
- vrijdag 31 augustus 2018 van 9.00 uur tot zaterdag 1 september 2018 2.00 uur;
- zaterdag 1 september 2018 van 9.00 uur tot zondag 2 september 2018 2.00 uur;
- zondag 2 september 2018 van 12.00 uur tot 21.00 uur.
Datum bekendmaking 2 augustus 2018.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.