Verleende vergunning APV en bijzondere wetten Prins Hendrikstraat 1, 7586 BG Overdinkel

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7586BG 1
Publicatiedatum
08-08-2018
Einddatum
19-09-2018
Kaart behorende bij: Verleende vergunning APV en bijzondere wetten Prins Hendrikstraat 1, 7586 BG Overdinkel

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
 

Beschrijving

Bruisend Overdinkel, Veldkamp 54, 7586 GB in Overdinkel voor het houden van de Smokkelfietstocht op zondag 9 september 2018 van 10.00 uur tot 16.00 uur door Overdinkel, start en finish bij het Trefhuus, Prins Hendrikstraat 1, 7586 BG Overdinkel.  
Datum bekendmaking 30 juli 2018.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.