Verleende vergunning APV en bijzondere wetten De Brink in Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
08-08-2018
Einddatum
19-09-2018
Kaart behorende bij: Verleende vergunning APV en bijzondere wetten De Brink in Losser

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
 

Beschrijving

De heer R. Benneker, De Brink 34, 7581 JA Losser voor het houden van een buurtfeest op De Brink in Losser op zaterdag 8 september 2018 van 20.00 uur tot en met 24.00 uur.¹ 
Datum bekendmaking 27 juli 2018.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.