Tijdelijke verkeersmaatregel in het centrum van Losser

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
08-08-2018
Einddatum
19-09-2018
Kaart behorende bij: Tijdelijke verkeersmaatregel in het centrum van Losser

Tijdelijke verkeersmaatregel(en) in verband met het organiseren van het Bruegheliaans Festijn van donderdag 30 augustus 2018 tot en met zondag 2 september 2018, in het centrum van Losser de volgende wegen in beide richtingen gesloten te verklaren voor al het verkeer: 
 

Beschrijving

•    Raadhuisplein, maandag 27 augustus 2018 vanaf 10:00 uur, tot en met maandag 3 september 2018 tot 22:00 uur;
•    Martinusplein, donderdag 30 augustus 2018 vanaf 18:00 uur, tot en met maandag 3 september 2018 tot 18:00 uur;
in beide richtingen gesloten te verklaren voor alle verkeer, donderdag 30 augustus 2018, vanaf 16:30 uur, tot en met zondag 2 september 2018 tot 18:00 uur, de volgende wegen:
•    Sint Maartenstraat;
•    Kerkstraat;
•    Raadhuisstraat, tussen Sint Maartenstraat en ingang parkeerterrein De Brink;
•    Teylerstraat;
•    Torenstraat;
•    Roberinkstraat;
•    Brinkstraat, tussen Bernard Leurinkstraat en de Openbare Bibliotheek;
•    Parkeerterrein Langenkamp;
in beide richtingen gesloten te verklaren voor alle verkeer, op zondag 2 september 2018 tussen 13:00 uur en 15:00 uur, in verband met de te houden Brueghelstoet, 
de volgende wegen:
•    Bernard Leurinkstraat;
•    Gronausestraat, tussen Bernard Leurinkstraat en Oranjestraat;
•    Langenkamp, tussen Gronausestraat en Braakstraat;
•    Braakstraat;
•    Scholtinkstraat, tussen Braakstraat en Bernard Leurinkstraat;
    eenrichtingsverkeer in te stellen voor de:
•    Brinkstraat, tussen Teylerstraat en Bernard Leurinkstraat, vanaf dinsdag
28 augustus 2018 (vanaf 22:00 uur), tot en met maandag 3 september 2018 tot 18:00 uur;
een taxistandplaats inrichten in de Kerkstraat, ter hoogte van de Aloysiusschool, op:
•    donderdag 30 augustus 2018, tussen 21:00 uur en 03:00 uur;
•    vrijdag 31 augustus 2018, tussen 21:00 uur en 03:00 uur;
•    zaterdag 1 september 2018, tussen 21:00 uur en 03:00 uur;
in beide richtingen gesloten te verklaren voor alle verkeer en in combinatie met de in te richten taxistandplaats, de Raadhuisstraat ter hoogte van het Raadhuisplein, op: 
•    donderdag 30 augustus 2018, tussen 21:00 uur en 03:00 uur;
•    vrijdag 31 augustus 2018, tussen 21:00 uur en 03:00 uur;
•    zaterdag 1 september 2018, tussen 21:00 uur en 03:00 uur;
op donderdag 30 augustus 2018, vrijdag 31 augustus 2018 en zaterdag 1 september 2018, tussen 21:00 uur en 03:00 uur, eenrichtingsverkeer in te stellen voor de volgende wegen:
•    Kerkstraat, tussen Sint Maartenstraat en Raadhuisstraat;
•    Raadhuisstraat, tussen Kerkstraat en toegang parkeerterrein De Brink;  
opheffen van het bestaande parkeerverbod ter plaatse van het gedeelte Bernard Leurinkstraat tussen Sint Maartenstraat en Brinkstraat, donderdag 30 augustus 2018, vanaf 16:00 uur, tot en met zondag 2 september 2018 tot 18:00 uur.
Datum bekendmaking 2 augustus 2018.
 

Procedure

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.